Dispoziții generale și date de contact

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare “Politică GDPR”) se aplică acelor date personale, pe care Artwise Studio SRL, care funcționează în conformitate cu legislația din România, (denumită în continuare “Operator)” le colectează și le prelucrează despre Dvs., ca utilizator a paginii web listabit.co, ca utilizator a serviciilor oferite (denumită în continuare “Persoană vizată”).

Introducere

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 • informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
 • informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 • informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor;
 • informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

Utilizarea informațiilor dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 • administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 • personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
 • autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 • trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 • trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 • trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 • abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată);

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dvs. pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

Transferuri internaționale de date

Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.

Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune.

Păstrarea informațiilor personale

Această Secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.

Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune G, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

Securitatea informațiilor dvs. personale

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.

Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

Drepturile dvs.

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dvs.; furnizarea acestor informații va fi supusă următorilor termeni:

furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea dvs. în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie legalizată la notar a pașaportului dvs, plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilități care conține adresa dvs. curentă.

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing.

Aveți dreptul:

 • să primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • să obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.;
 • să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
 • să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
 • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
 • să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
 • să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

Categoriile de date cu caracter personal și scopurile colectării, respectiv a prelucrării acestora

Scopul prelucrării Temeiul legal Categoriile de date Perioada de stocare, termenul
limită de ștergere a datelor
Utilizatorul are posibilitatea de a adresa întrebări echipei paginii. Consimțământul Persoanei vizate (art. 6 alin. (1), litera (a) din GDPR) Conținutul mesajului, numele, adresa de email, număr de telefon Până la retragerea consimțământului dat de către Persoana vizată
Persoana vizată (utilizatorul site-ului) are opțiunea de a se înregistra pe site, cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de Operator. Consimțământul Persoanei vizate (art. 6 alin. (1), litera (a) din GDPR) Numele persoanei, adresă de email Până la retragerea consimțământului dat de către Persoana vizată
Persoana vizată care s-a înregistrat pe site are posibilitatea de a-și comanda diferite articole din webshopul nostru (magzin online). Pentru executarea unui contract (art. 6, alin. (1), litera (b) din GDPR) Persoana vizată înregistrată:  nume și prenume  adresa de livrare (țara, cod poștal, oraș, adresa)  date privind facturarea, în situația în care este diferită de adresa de livrare,  observații, adresa de email, număr de telefon Datele cu caracter personal vor fi șterse după 5 ani de la încetarea colaborării cu Persoana vizată, conform Codului civil. Conform Legii contabilității suntem obligați să păstrăm datele Dvs. timp de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele. În practică, întâlnim astfel de cazuri atunci când datele sunt parte din documente justificative contabile.
Persoana vizată are posibilitatea de a se abona la primirea Newsletterului, cu scop de marketing al Operatorului. În consecință, Operatorul are dreptul de a trimite cu o anumită periodicitate pe adresa de e-mail a acelor Persoane vizate, care sau abonat la Newsletter (adresa de e-mail cu care s-au abonat sau pe care ulterior au modificat-o) notificări prin e-mail, cu scop de marketing direct, care conțin informații despre noile produse, promoții și alte activități ale Operatorului, care Conform Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, respectiv a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, este nevoie de consimțământul în prealabil, clar și explicit al Persoanei Vizate, respectiv conform art. 6 alin. (1), litera (a) din GDPR. Persoana vizată:  nume și prenume  adresa de e-mail, categorii de produse de care este interesat Până la retragerea consimțământului dat de către Persoana vizată.

Următoarele persoane au acces la categoriile de date personale:  

 • Redactorii paginii;
 • Salariații și administratorii Operatorului;  
 • Salariații procesatorilor de date, formulate în prezentul document;  
 • Unele autorități în ceea ce privește datele solicitate de către aceștia în cursul procedurilor oficiale și solicitate în mod legal Operatorului de date;  
 • Alte persoane, pe baza consimțământului expres al Persoanei vizate. 

Operatorul de date își asumă o obligație strictă de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal pe care le administrează, acestea – în funcție de consimțământul Persoanei vizate – nu le poate divulga unei terțe persoane. Revocarea consimțământului nu afectează legitimitatea prelucrării datelor anterioare. 

Persoane autorizate în vederea prelucrării datelor

 Operatorul de date autorizează următoarele persoane pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește îndeplinirea operațiunilor tehnice legate de prelucrarea datelor. Drepturile și obligațiile procesatorilor de date cu caracter personal sunt determinate de către GDPR, respetiv de către Operator în cadrul unor legi speciale privind gestionarea datelor. Operatorul răspunde de legalitatea instrucțiunilor date de către acesta. Procesatorul datelor personale nu poate lua nici o decizie fundamentală privind gestionarea datelor, poate prelucra datele personale care i-au fost aduse la cunoștință și la care are acces numai în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de Operator, nu îi este permis să proceseze date în interes personal, totodată are datoria de a arhiva și de a păstra datele cu caracter personal conform dispozițiilor primite de la Operator.

Persoane/companii autorizate în vederea prelucrării datelor

Numele și datele de contact ale procesatorilor de date Datele personale de care a luat cunoștință de cauză/ la care are acces și activitățile efectuate pe parcursul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor
Newsman.ro Datele personale furnizate de Persoana vizată:  

Numele persoanei, numele firmei, localitatea firmei, obiectul de activitate, număr de adresă de email, 

Sarcina sa este de a trimite 
newslettere Persoanelor vizate.
Până la încetarea contractului de colaborare, sau până la solicitarea Persoanei vizate de a retrage datele personale care o privesc de la acest procesator de date.
Google, Facebook Datele personale furnizate de Persoana vizată:  
pagini vizitate  
sistemul de operare  
dispozitivul  
sursa traficului  
locația geografică  
browser  
rezoluție ecran  
limbă  
vârstă  
interese 

Sarcina sa este de a monitoriza activitatea Persoanei vizate (utilizatorii site-ului) prin intermediul cookie-urilor, cu scopul de a oferi informații, noutăți și promoții relevante Persoanei vizate.
Până la retragerea consimțământului Persoanei vizate, în lipsa acesteia, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 180 de zile de la părăsirea site-ului în cazul cookieurilor de la Facebook și 1-730 zile de la părăsirea site-ului în cazul cookie-urilor de la Google.
Facebook Datele personale furnizate de Persoana vizată:  
Numele persoanei, numele firmei, adresa firmei, CUI, număr înregistrare, obiectul de activitate, număr de telefon, adresă de email, informații în cookie-uri

Sarcina sa este colectarea informațiilor pentru a oferi mai multe informații personalizate referitoare la posibilitățile de finanțare
Până la încetarea contractului de colaborare, sau până la solicitarea Persoanei vizate de a retrage datele personale care o privesc de la acest procesator de date.

Prezența operatorului pe site-uri de socializare (Facebook, Instagram, Youtube)

Operatorul este prezent pe Facebook, Instagram și Youtube. Vizitatorul paginii de socializare Facebook se poate abona la buletinul informativ accesând butonul “Îmi place”/”Like”, iar tot aici se și poate dezabona cu ajutorul aceluiași buton.

Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Pe site-ul nostru folosim atât cookie-uri persistente, cât și de sesiune.

Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:

Folosim Google Analytics, Adwords și Facebook Analytics pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator vizitează website-ul / urmărește utilizatorii cât timp navighează pe website / îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcționează reclame care pot fi de interes deosebit. 

Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri – de exemplu:

în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”;

în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și

în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.

Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:

În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );

În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și

în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”.

Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro